Prawo odstąpienia od umowy

Każdy Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.

O odstąpieniu od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę składając jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: bok@aptekacosmedica.pl lub pocztą tradycyjną na adres: E-Cosmedica Sp. z o.o., ul. Terespolska 4 lok. 512-514, Warszawa 03-813


Formularz odstąpienia od umowy


Reklamacje

Klient może zgłosić reklamację na adres bok@aptekacosmedica.pl

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


Formularz reklamacji


Więcej informacji w Regulaminie.